Contributie ouder-kind en peutergym

Voor de wekelijkse ouder-kindles en de peuterles (45 minuten) bedraagt de contributie € 65,- per half jaar.

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 15,-.

De contributie wordt 2 x per jaar afgeschreven via een automatische incasso, waarvoor we u verzoeken een machtiging in te vullen. Wenst u geen gebruik te maken van de automatische incasso, dan zijn wij genoodzaakt per half jaar € 3,50 administratiekosten in rekening te brengen. U krijgt dan een rekening toegestuurd.

Het lidmaatschap wordt automatisch steeds met een half jaar verlengd.