Contributie freerunning

De contributie voor 1 uur freerunning bedraagt € 145,- per half jaar.

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 15,-. Wanneer u de proefles reserveert via Sjors Sportief en daarna besluit lid te worden, wordt het inschrijfgeld van Sjors Sportief in mindering gebracht op het inschrijfgeld van OJC. 

De contributie wordt 2 x per jaar afgeschreven via een automatische incasso, waarvoor we u verzoeken een machtiging in te vullen. Wenst u geen gebruik te maken van de automatische incasso, dan zijn wij genoodzaakt per half jaar € 3,50 administratiekosten in rekening te brengen. U krijgt dan een rekening toegestuurd.

Het lidmaatschap wordt automatisch steeds met een half jaar verlengd.