Contributie freerunnen

Voor de wekelijkse freerunlessen bedraagt de contributie € 290 euro per jaar (dit bedrag wordt berekend per maand: In het eerste halfjaar worden de maanden januari tm juni gefactureerd. In het tweede halfjaar de maanden september tm december).

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 15,-. Wanneer u de proefles reserveert via Sjors Sportief en daarna besluit lid te worden, wordt het inschrijfgeld van Sjors Sportief in mindering gebracht op het inschrijfgeld van OJC. 

De contributie wordt 2 x per jaar afgeschreven via een automatische incasso, waarvoor we u verzoeken een machtiging in te vullen. Wenst u geen gebruik te maken van de automatische incasso, dan zijn wij genoodzaakt per half jaar € 3,50 administratiekosten in rekening te brengen. U krijgt dan een rekening toegestuurd.

Het lidmaatschap wordt automatisch steeds met (een periode van) 5 maanden verlengd.