Recreatie meisjes

Vanuit de kleutergroep stromen de kinderen door naar andere recreatiegroepen. Hierin staan de grondvormen van bewegen centraal. De lessen worden naarmate de leeftijd hoger wordt steeds specifieker gericht op het toestelturnen. We werken met het gymmieturnen. Met dit systeem maken de kinderen kennis met de grondvormen van het turnen. Er zijn per grondvorm verschillende niveau's waarin de kinderen elk jaar hoger kunnen 'scoren'. De kinderen krijgen elk jaar in april/mei een diploma waarop de niveaus die ze hebben gescoord staan aangegeven. 

De lessen worden gegeven op:

* dinsdag van 17.00 - 18.00, van 18.00 - 19.00 en van 20.00 - 21.00

* donderdag van 17.00 - 18.00, van 18.00 - 19.00 en van 19.00 - 20.00

* zaterdag van 9.00 - 10.00, 10.00 - 11.00 en 11.15 - 12.15

Voor welke leeftijden in welke groepen turnen, zie lesrooster onder "lidmaatschap".