Groepen

Bij aanmelding van een kind wordt er gekeken naar de leeftijd en wordt het kind in de juiste groep geplaatst. Vanaf 4 jaar start het kleuterturnen. Bij de kleuters worden jongens en meisjes bij elkaar gezet. Na de kleutergroep kunnen meisjes verder met turnen. Jongens worden voor "jongensturnen" (op andere toestellen) verwezen naar omliggende verenigingen die ook turnen voor jongens aanbieden. De lessen worden zowel in de permanent ingerichte turnhal gegeven als in de gymzaal direct naast de turnhal.

Momenteel zijn onze leden ingedeeld in de volgende groepen:

(Groot-) Ouder-kind les

In deze les kunnen kinderen van 2 tot 3 jaar samen met hun (groot-) ouders kennismaken met  gymnastiek. Tijdens deze les maken ze spelenderwijs kennis met de verschillende vormen van bewegen, zoals rennen, springen, klimmen, klauteren en rollen.

Meer informatie over (groot-)ouder-kind gym.

Kleuters

De jonge kinderen komen in een kleutergroep, waarin het aantal kinderen iets lager ligt dan in de rest van de groepen. Hierdoor is er veel aandacht voor ieder kind en de motorische vaardigheden van het kind.

Meer informatie over kleuters

Recreatie meisjes

Vanuit de kleutergroep stromen de kinderen door naar andere recreatiegroepen. Hierin staan de grondvormen van bewegen centraal.

Meer informatie over recreatie meisjes

Twee-uurs recreatie

In deze recreatieles wordt er nog meer aandacht besteed aan toestelturnen. Kinderen in deze les moeten goed gemotiveerd zijn, waardoor er in de les veel geleerd kan worden.

Meer informatie over twee-uurs recreatie

Jong talent

De kinderen van de wedstrijdgroep worden geselecteerd door de leiding uit de verschillende recreatiegroepen en/of jongtalent groep. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden uitgenodigd door de trainster(s).

Meer informatie over jong talent

Wedstrijdgroep

De kinderen van de wedstrijdgroep worden geselecteerd door de leiding uit de verschillende recreatiegroepen en/of jongtalent groep.

Meer informatie over de wedstrijdgroep

Oud-(wedstrijd)turnsters (15+)

Heb jij altijd op hoger niveau geturnd? Is het voor jou niet mogelijk om meerdere keren per week te trainen? Is het voor jou fysiek niet meer haalbaar om op niveau te trainen?

Meer informatie over de groep oud-wedstrijdturnsters (15+)

Freerunning

Freerunning is een constant vernieuwende sport, waarbij je gebruik maakt van de omgeving om zo mooi en gecontroleerd mogelijk te bewegen en te laten zien wat je in huis hebt. 

Bij de indoor trainingen van OJC ligt de nadruk tijdens de trainingen op het ontwikkelen van jezelf op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

Meer informatie over freerunning.