Groepen

Bij aanmelding van een kind wordt er gekeken naar de leeftijd en wordt het kind in de juiste groep geplaatst. De kinderen kunnen geplaatst worden vanaf 4 jaar. Bij de kleuters worden jongens en meisjes bij elkaar gezet. Na de kleutergroep worden ze gesplitst. De lessen worden zowel in de permanent ingerichte turnhal gegeven als in de gymzaal direct naast de turnhal.

Momenteel zijn onze leden ingedeeld in de volgende groepen:

Ouder-kind les

In deze les kunnen kinderen van ongeveer 2 tot 3 jaar samen met hun ouders kennismaken met het turnen. In deze les is er veel ruimte voor de kinderen om te ontdekken hoe zij zich kunnen bewegen, en leren ze de eerste grondvormen van het turnen.

Meer informatie over ouder-kind turnen.

Peuters

Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar leren tijdens deze les spelenderwijs kennismaken met de verschillende vormen van bewegen, zoals rennen, springen, klimmen, klauteren en rollen.

Meer informatie over peuters.

Kleuters

De jonge kinderen komen in een kleutergroep, waarin het aantal kinderen iets lager ligt dan in de rest van de groepen. Hierdoor is er veel aandacht voor ieder kind en de motorische vaardigheden van het kind.

Meer informatie over kleuters

Recreatie meisjes

Vanuit de kleutergroep stromen de kinderen door naar andere recreatiegroepen. Hierin staan de grondvormen van bewegen centraal.

Meer informatie over recreatie meisjes

Twee-uurs recreatie (of 1,5 uurs recreatie)

In deze recreatieles wordt er nog meer aandacht besteed aan toestelturnen. Kinderen in deze les moeten goed gemotiveerd zijn, waardoor er in de les veel geleerd kan worden.

Meer informatie over twee-uurs recreatie

Jong talent

De kinderen van de wedstrijdgroep worden geselecteerd door de leiding uit de verschillende recreatiegroepen en/of jongtalent groep. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden uitgenodigd door de trainster(s).

Meer informatie over jong talent

Wedstrijdgroep

De kinderen van de wedstrijdgroep worden geselecteerd door de leiding uit de verschillende recreatiegroepen en/of jongtalent groep.

Meer informatie over de wedstrijdgroep

Oud-(wedstrijd)turnsters (15+)

Heb jij altijd op hoger niveau geturnd? Is het voor jou niet mogelijk om meerdere keren per week te trainen? Is het voor jou fysiek niet meer haalbaar om op niveau te trainen?

Meer informatie over de groep oud-wedstrijdturnsters (15+)